Ενδοσχολικές Εξετάσεις

482785009_7b2f5236e6_b

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄
Τρίτη
26-05-2015
09:00-11:00 Στοιχεία Μηχανών Πλοίου Ναυσιπλο?α Ι
11:00-13:00 Φυσική Νεοελλ. Γλώσσα
Πέμπτη
28-05-2015
09:00-11:00 Νεοελλ. Λογοτεχνία Άλγεβρα
11:00-13:00 Χημεία Ναυτική Τέχνη-
Έκτακτες Ανάγκες
Πέμπτη
04-06-2015
09:00-11:0 Πολιτική Παιδεία Τήρηση Φυλακής
Γέφυρας
011:00-13:00 Γεωμετρία Ναυτικά Αγγλικά
Δευτέρα
08-06-2015
09:00-11:00 Ναυτιλιακές Γνώσεις Νεοελλ. Λογοτεχνία
11:00-13:00 Άλγεβρα Ναυτικές Επικοινωνίες
Τετάρτη
10-06-2015
09:00-11:00 Τεχνικό Σχέδιο Γεωμετρία Ναυσιπλο?α ΙΙ
11:00-13:00 Θρησκευτικά Γενικά Αγγλικά Τήρηση Φυλακής
Γέφυρας
Πέμπτη
11-06-2015
09:00-11:00 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Ναυτικά Ηλ/κα Όργανα
11:00-13:00 Ναυτική Τέχνη –
Έκτακτες Αν?γκες
Ευστάθεια –
Μεταφορά Φορτίου
Μεταφορά Φορτίων
Παρασκευή
12-06-2015
09:00-11:00
….
Ναυτική Τέχνη –
Έκτακτες Αν?γκες
Ευστάθεια –
Μεταφορά Φορτίου
Μεταφορά Φορτίων
11:00-13:00 ………. ………. ……….
Δευτέρα
15-06-2015
09:00-11:00 Ιστορία Φυσική Ναυτικά Αγγλικά
11:00-13:00 ………. ………… Μαθηματικά Ι
Τρίτη
16-06-2015
09:00-11:00
Νεοελληνική Γλώσσα
Χημεία
Φυσική Ι
Τετάρτη
17-06-2015
09:00-11:00
Εφαρμογές
Πληροφορικής
Εισαγωγικές Αρχές της
Επιστήμης των Η/Υ
Νεοελληνική Γλώσσα
Πέμπτη
18-06-2015
09:00-11:00
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Ναυτική Μετεωρολογία
Παρασκευή
19-06-2015

09:00-11:00


Επαναληπτικές


Επαναληπτικές


Μάθημα Επιλογής
(Βιολογία Ι
Μαθηματικά-Στοιχεία Στατιστικής)
Δευτέρα
22-06-2015
09:00-11:00
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Τρίτη
23-06-2015
09:00-11:00
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Τετάρτη
24-06-2015
09:00-11:00
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές
Επαναληπτικές

 

?