Διδακτέα Ύλη

sxolika_vivlia_b2

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη διδακτέα ύλη κάθε χρονιάς, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Για κάθε τάξη δείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Σχολικό έτος 2015-2016

Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ειδικότητας
Εφαρμογές Πληροφορικής
Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ειδικότητας
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής
Μαθήματα Ειδικότητας
Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ΕΠΑ.Λ.
Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ΓΕ.Λ.

 

Σχολικό έτος 2014-2015

Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 166677/Γ2/2014
Μαθήματα Ειδικότητας  174014/Γ2/27-10-2014
Εφαρμογές Πληροφορικής
Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 166677/Γ2/2014
Μαθήματα Ειδικότητας 174014/Γ2/27-10-2014
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 187213/Δ4/19-11-2014
Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής 165772/Γ2/14-10-2014
Μαθήματα Ειδικότητας 174014/Γ2/27-10-2014
Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. 138300/Γ2/2014
 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα ΓΕ.Λ.  104968/Γ2/2014