Οι Γονείς

002

Θεσμικό Πλαίσιο: Νόμος 1566/1985, άρθρο 53

Σχολικό έτος 2015-2016

Στις ..-..-2015 συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης και ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Η σύνθεσή του για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι:

2015-2016
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και μέλος της Σχολικής Επιτροπής και ο Αντιπρόεδρος αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής

Σχολικό έτος 2014-2015

Στις 03-11-2014 συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης και ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Η σύνθεσή του για το σχολικό έτος 2014-2015 είναι:

2014-2015
Πρόεδρος Κανδύλω Διαμαντάτου
Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Χατζηγιαννάκη
Γεν. Γραμματέας Μαρίνα Χασακή
Ταμίας Φλωρίε Τσέλα
Μέλη Ευγενία Παπαλέξη
Λάζαρος Λεκατσάς
Έντμοντ Μπρακούλι

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και μέλος της Σχολικής Επιτροπής και η Αντιπρόεδρος αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής