Οι Καθηγητές

ship

2015-2016
Διευθυντής  Δενδρινός Ιωάννης Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Καθηγητές  Σίσκου Ελένη Θεολόγος (ΠΕ 01)
 Δερέκα Ευαγγελία Φιλόλογος (ΠΕ 02)
 Μαυροκέφαλος Επαμ. Μαθηματικός (ΠΕ 03)
 Γερόπουλος Ευάγγελος Φυσικός (ΠΕ ο4.01)
 Χρηστάτου Φωτεινή Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06)
 Χαραλαμπίδης Αναστ. Οικονομολόγος (ΠΕ 09)
 Σπυροπούλου Γιάννα Γυμνάστρια (ΠΕ 11)
 Σταυροπούλου Χριστίνα Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
 Τζανόπουλος Γιώργος Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
 Συριοπούλου Ανδριάνα Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
 Μενεγή Σταματία Πληροφορικός (ΠΕ 19)
Ραυτόπουλος Αναστάσιος

ship

2014-2015
Διευθυντής Ορέστης Καχρίλας Μηχανολόγος (ΠΕ 17.06)
Καθηγητές Ελένη Σίσκου Θεολόγος (ΠΕ 01)
Γιάννης Βάρθης Φιλόλογος (ΠΕ 02)
Κατερίνα Πέτση Μαθηματικός (ΠΕ 03)
Ιφιγένεια Γιαννοπούλου Φυσικός (ΠΕ ο4.01)
Φωτεινή Χρηστάτου Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06)
Τζένη Πεδή Οικονομολόγος (ΠΕ 09)
Γιάννα Σπυροπούλου Γυμνάστρια (ΠΕ 11)
Γιάννης Δενδρινός Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Χριστίνα Σταυροπούλου Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Γιώργος Τζανόπουλος Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Γιώτα Πολύζη Πληροφορικός (ΠΕ 19)

ship

2013-2014
Διευθυντής Ορέστης Καχρίλας Μηχανολόγος (ΠΕ 17.06)
Καθηγητές Ελένη Σίσκου Θεολόγος (ΠΕ 01)
Γιάννης Βάρθης Φιλόλογος (ΠΕ 02)
Κατερίνα Πέτση Μαθηματικός (ΠΕ 03)
Ιφιγένεια Γιαννοπούλου Φυσικός (ΠΕ ο4.01)
Φωτεινή Χρηστάτου Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06)
Γρηγόρης Καρκαλάτος Οικονομολόγος (ΠΕ 09)
Αγάπη Νούσια Γυμνάστρια (ΠΕ 11)
Γιάννης Δενδρινός Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Χριστίνα Σταυροπούλου Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Γιώργος Τζανόπουλος Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 18.23)
Γιώργος Στέφος Πληροφορικός (ΠΕ 19)
Ηλίας Σουλιώτης Πληροφορικός (ΠΕ 20)