Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. παίρνουν απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, καθώς και Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, που τους εξασφαλίζει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Νόμος 4310/2014, άρθρο 72).

Όσοι αποφοιτήσουν από τον τομέα Πλοιάρχων των Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης  μετά από θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών και αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης μιας Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ή Ν.Ε.Κ.Ε. – Η 24μηνη θαλάσσια υπηρεσία πρέπει να αποτελείται από (α) 12 μήνες «κατευθυνόμενης εκπαίδευσης» σε πλοία πάνω από 1500 κόρους ολικής χωρητικότητας και (β) 12 μήνες σε πλοία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας. Κατά τη 12μηνη «κατευθυνόμενη εκπαίδευση» ο υποψήφιος πρέπει να εκπαιδεύεται υπό την επίβλεψη αξιωματικού με τα ανάλογα προσόντα και να συμπληρώνει ένα Εγχειρίδιο «Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης σε Πλοίο» (Κ.Ε.Π.) που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από μια Σχολή Πλοιάρχων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Οι εγγραφές αυτού του εγχειριδίου πρέπει να αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα μήνες κατευθυνόμενης εκπαίδευσης αφιερώθηκαν σε εκπαίδευση στην Τήρηση Φυλακής Γέφυρας.
Με το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ μπορούν να ναυτολογηθούν α) ως Ανθυποπλοίαρχοι σε εμπορικά πλοία οποιασδήποτε χωρητικότητας και β) ως Υποπλοίαρχοι σε φορτηγά και επιβατηγά πλοία μέχρι 3000 κόρων ολικής χωρητικότητας. Όταν συμπληρώσουν θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών ως αξιωματικοί φυλακής γέφυρας, μπορούν να ναυτολογηθούν ως Κυβερνήτες σε φορτηγά και  επιβατηγά πλοία μέχρι 500 κόρων ολικής χωρητικότητας που εκτελούν παράκτιους πλόες. Όταν συμπληρώσουν θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών ως αξιωματικοί φυλακής γέφυρας (ή συμπληρώσουν 12 μήνες ως αξιωματικοί φυλακής γέφυρας και 12 μήνες ως Υποπλοίαρχοι) μπορούν να ναυτολογηθούν ως Κυβερνήτες σε φορτηγά πλοία μέχρι 2.500 κόρων και  επιβατηγά πλοία 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας. [Προεδρικό Διάταγμα 14/12014, Κεφάλαιο Α, άρθρο 3]

Εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. έχουν τις παρακάτω δυνατότητες

α) έτος μαθητείας: Από το σχολικό έτος 2016-2017, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα προαιρετικό τέταρτο έτος, την «Τάξη Μαθητείας», από την οποία θα εξασφαλίσουν Πτυχίο επιπέδου 5 .

Η «Τάξη Μαθητείας», που αποτελεί ένα «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», διαρκεί ένα χρόνο και είναι προαιρετική. Η διαδικασία ακολουθεί το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει α) ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, με διάρκεια είκοσι οκτώ ώρες την εβδομάδα, που πραγματοποιείται μετά από σύμβαση ανάμεσα στον Ο.Α.Ε.Δ. και ένα επιδοτούμενο εργοδότη, και β) ένα εργαστηριακό μάθημα επτά ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιείται στα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ. ή του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας μπορούν, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), που οργανώνονται το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς. Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης παίρνουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 5, που χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ, και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. – Για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ένα Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης που πρόκειται να διοργανώνεται από την 1η έως τη 15η Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς.

β) πανελλαδικές εξετάσεις: Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως όλοι οι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης, και να διεκδικήσουν μια θέση σε Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕ.Ι.), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) αλλά και σε Στρατιωτικές και Aστυνομικές σχολές

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Α΄ εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα:
? δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι) με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και
? δύο μαθήματα ειδικότητας (Ναυτιλία ΙΙ και Μεταφορά Φορτίων) με συντελεστή βαρύτητας 3,5.
Από το σχολικό έτος 2015-2016 οι εξετάσεις των υποψηφίων της Ομάδας Α΄ θα διεξάγονται μετά την απόλυση τους από το Επαγγελματικό Λύκειο και θα μπορούν να επαναλαμβάνονται το ίδιο σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Νόμος 4327/2015).

Μέσα από τις εξετάσεις οι υποφήφιοι της Ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε μια από τις επόμενες σχολές:
? Σχολή Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας (Σ.Υ.Δ.)
? Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) Όπλα
? Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) Σώματα
? Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
? Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
? Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σχολή Πλοιάρχων ή Μηχανικών
? Σχολή Αστυφυλάκων
? Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, Πειραιάς, Χαλκίδα, Σέρρες, Καβάλα)
? Σχολή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (Καβάλα)
? Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)
? Σχολή Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Χαλκίδα)
? Σχολή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα).

(Σημειωτέον ότι, για τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές, καθώς και τις Α.Ε.Ν., απαιτούνται και προκαταρκτικές ιατρικές εξετάσεις)

γ) εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. χωρίς εξετάσεις: Οι απόφοιτοι του Ναυτικού ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν σε μια από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μόνο με βάση το βαθμό του απολυτηρίου τους. Το ποσοστό των εισακτέων στις Α.Ε.Ν. με βαθμό απολυτηρίου Ναυτικού ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται κάθε χρόνο με σχετική εγκύκλιο.
[Τη διαδικασία εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το έτος 2014-2015 μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ. ]

δ) εγγραφή σε Ι.Ε.Κ.: οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και μάλιστα εγγράφονται κατά προτεραιότητα σε τμήματα που έχουν συναφή ειδικότητα με τις σπουδές τους.

ε) δυνατότητα κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα: οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ. τομέα Πλοιάρχων μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να καταταγούν ως πλήρωμα στα πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος.

στ) δυνατότητα κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό: οι απόφοιτοι του Ναυτικού ΕΠΑ.Λ. μπορούν να καταταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως επαγγελματίες οπλίτες με ειδικότητα φαροφύλακα ή αρμενιστή, μετά από σχετική προκήρυξη, και να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Αρχικελευστή.

.